Pirkko Mattila Sininen blogi

Olisiko aika pohtia Tullin siirtoa sisäministeriön alaisuuteen?

Tulli on ollut viime aikoina uutisissa johtajakiistansa vuoksi. Paremminkin uutisissa voisi olla, koska Tulli suorittaa sille laissa annettua tehtävää edelleen perinteiseen tapaan. Sillä perinteinen Tulli yhä on, vaikka fiskaalisia tehtäviä ollaan siirtämässä verohallinnolle.

Jatkossa kolmansien maiden tuontitullit kerätään unionille, joka palauttaa summasta kymmenen prosenttia maksut keränneelle valtiolle. Rajoillamme tulliasemilla muutos ei varmaankaan näy, perustehtävät, tullaus ja valvonta säilyvät.

Tulli suorittaa myös rikostorjuntaa. Se on esitutkintaviranomainen, jolla on poliisin ja rajavartijan toimivaltuuksia tietyin yhtenevin osin. Tullin rikostorjunta painottuu ulkomaanliikenteen valvontaan, niin ihmisten kuin tavaroidenkin liikenteeseen. Harmaan talouden reitit kulkevat rajojen yli, siinä mukana vastenmielinen ilmiö nimeltä ihmiskauppa.

Laissa on säädetty viranomaisyhteistyöstä poliisin ja Rajavartiolaitoksen kanssa. Viime eduskunta yhdenmukaisti tullin toimintavaltuuksia poliisilain ja rajavartiolain vastaavien säädösten kanssa. PTR – yhteistyön näimme konkreettisesti läheltä viime syksynä, kun Tornioon perustettiin turvapaikanhakijoiden järjestelykeskus. Siellä Tulli oli mukana tehostamassa rajavalvontaa viranomaisyhteistyössä.

Tulli on siis mm. kansainvälisen rikollisuuden ja terrorismin torjuja, rajaturvallisuuden tehostaja ja maahanmuuton yhteistyöviranomainen. Kaikki edellä mainitut ovat sisäisen turvallisuuden ydintehtäviä, jotka ovat sisäministeriön ydintoimialaa.

Sisäisen turvallisuuden kenttä on viime vuosina kohdannut samaan aikaan sekä pienenevät määrärahat että nopeasti muuttuneen turvallisuusympäristön. Toimintoja on kuitenkin pystytty ns. sopeuttamaan, tarkoittaen esim. poliisi- ja raja-asemien sulkemisia. Yhtälö ei ole helppo.

Jo nyt sisäministeriön alaiset poliisi ja Rajavartiolaitos tekevät yhteistyötä Tullin kanssa kentällä. Myös johtotasolla toiminnan tiivistäminen olisi tarkasteleva. Jos tämä toisi PTR -käsipareja lisää kentälle, kannatan asian selvittämistä.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

Toimituksen poiminnat